Cjenik vatrogasnih aparata

Cjenik vatrogasnih aparata Pastor

Vatrogasni aparat S1 (ST)

Izvedba: prijenostni aparat pod stalnim tlakom
Tip aparata: P1A
Razredi požara: ABC
Punjenje: 1kg  praha
Efikasnost: 2JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  196,09 kn

                  26,03 €

Vatrogasni aparat S2 (ST)

Izvedba: prijenostni aparat pod stalnim tlakom
Tip aparata: P2A
Razredi požara: ABC
Punjenje: 2kg  praha
Efikasnost: 4JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  287,65 kn

                 38,18 €

Vatrogasni aparat S3 (ST)

Izvedba: prijenostni aparat pod stalnim tlakom
Tip aparata: P3A
Razredi požara: ABC
Punjenje: 3kg  praha
Efikasnost: 5JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  339,97 kn

                 45,12 €

Vatrogasni aparat S6 (ST)

Izvedba: prijenostni aparat pod stalnim tlakom
Tip aparata: P6+
Razredi požara: ABC
Punjenje: 6kg  praha
Efikasnost: 12JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  457,71 kn

                 60,75 €

Vatrogasni aparat S9 (ST)

Izvedba: prijenostni aparat pod stalnim tlakom
Tip aparata: P9+
Razredi požara: ABC
Punjenje: 9kg  praha
Efikasnost: 15JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  562,36 kn

                 74,64 €

Vatrogasni aparat S6 (s CO2 bočicom)

Izvedba: prijenosni sa CO2 bočicom
Tip aparata: S6+
Razredi požara: ABC
Punjenje: 6kg  praha
Efikasnost: 12JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  614,69 kn

                 81,58 €

Vatrogasni aparat S9 (s CO2 bočicom)

Izvedba: prijenosni sa CO2 bočicom
Tip aparata: S9+
Razredi požara: ABC
Punjenje: 9kg  praha
Efikasnost: 15JG
Standard: HRN EN3

Cijena:  706,25 kn

                 93,74 €

Vatrogasni aparat CO2-5

Izvedba: prijenosni pod stalnim tlakom
Tip aparata: CO2-5
Razredi požara: B
Punjenje: 5kg CO2
Efikasnost: 5JG
Standard: HRN EN3

Cijena:1257,66 kn

               166,92 €

  • Sve prikazane cijene izražene su komadno, odnose se na jedan komad proizvoda, ako nije drukčije navedeno
  • Cijene su izražene u hrvatskim kunama i eurima 
  • Tečaj konverzije 7,53450
  • Obveznik nije u sustavu PDV-a