Servis i prodaja vatrogasnih aparata

Servis i prodaja vatrogasnih aparata

 

Poštovani,

Javna vatrogasna postrojba Našice nudi uslugu servisa i prodaje vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.

 

Radno vrijeme servisa je od 7:00 do 19:00 sati.