Kontakt

Kontakt JVP Našice

Kontakt brojevi žurnih službi

Javna vatrogasna postrojba Našice

Ul. Braće Radića 188

31500 Našice

Telefon: +38531 611-088

FAX: +38575 801-208

E-mail: jvp-nasice@jvp-nasice.hr

Centar 112                             112

Policija                                     192

Vatrogasci                              193

Hitna medicinska pomoć   194

Spašavanje na moru            195

Hrvatski autoklub                1987

Naša lokacija